Produkty

Měřicí sonda MS110

Měřicí sonda MS110

Měřicí sonda MS 110 slouží jako zdroj signálu pro automaticky řízené systémy katodické ochrany podzemních kovových konstrukcí ( potrubí, nádrže, pláště kabelů ).

Umožňuje zjišťovat polarizační potenciál při katodické ochraně podzemních ocelových konstrukcí a korozní stav liniových zařízení v oblastech s bludnými proudy.

Měřicí sonda má jednu referenční Cu / CuSO4 elektrodu a dvě kovové elektrody , celé zařízení je uzavřeno v plášti z vysoce odolného materiálu - Liten.

Aplikace a příklady použití


Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 MS 110 instalovaná Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110 Příklad instalace MS110