Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku

Certfikát ISO 14001

Certfikát ISO 9001Certifikace OHSAS18001 činnost při provozu a údržbě zařízení protikorozní ochranyPojištění odpovědnosti

Politika systému řízení kvality

Osvědčení o autorizaci Vladimír Hronek

Politika systému řízení ŽP a BOZP