Produkty

Stanice katodické ochrany (SKAO)

SKAO typ Stutak

Použití:

Stanice katodické ochrany je určena k použití v chráněných krajinných oblastech,v intravilánech obcí a měst, kde by nenarušovala architektonický ráz krajiny.

Popis:

Stanice katodické ochrany je určena pro montáž zařízení protikorozní ochrany, s vybavením univerzální konstrukcí, pro montáž zařízení katodické ochrany.

SKAO SKAO SKAO SKAO SKAO